توسط مدیر | 26:timeم سپتامبر, 2023

انواع غرفه بر اساس شکل

غرفه سازی به سه شکل اصلی طراحی میشوند. غرفه های خطی ، غرفه شبه جزیره ای و غرفه جزیره ای.غرفه خطی :ای...

بیشتر بخوانید